Superman Super-villains: Bizarro [DVD]

W wyniku nieudanego klonowania, Lex Luthor powoand#322;uje do and#380;ycia Bizarro. Jest on wyposaand#380;ony w caand#322;and#261; moc Supermana, uand#380;ywa jej jednak, aby siaand#263; spustoszenie. Bizarro rozpand#281;tuje wojnand#281; przeciwko Supermanowi, którego postrzega jako oszusta i zagroand#380;enie. Superman band#281;dzie miaand#322; przez niego peand#322;ne rand#281;ce roboty. Trzy ekscytujand#261;ce epizo...